تقدیر و تشکر ازکارکنان در اولین روز از هفته تعاون

سید حسین پروانه حسینی مدیر عامل شرکت تعاونی فنی و مهندسی کارکنان ایران خودرو خراسان ضمن تبریک هفته تعاون در دیدار با کارکنان شرکت تعاونی، از زحمات و تلاش های همکاران در جهت حمایت ، تقویت و نظارت بر عملکرد شبکه تعاونی تحت پوشش تقدیر و تشکر نمودند.
وی افزود:سازمان‌های جهانی بر محوریت مشارکت عمومی در توسعه کشورها تأکید دارد و تعاون به عنوان نماد مشارکت مردمی در ابعاد مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی محسوب می‌شود.
شایان ذکر است در پایان جلسه مدیر محترم واحد تعاون با اهدا شاخه گل به پرسنل آغاز هفته تعاون را تبریک عرض نمودند .