افتتاحیه مرکز نیکوکاری و توانمند سازی شرکت تعاونی خدمات فنی و مهندسی کارکنان ایران خودرو خراسان

همزمان با میلاد پیامبر اکرم (ص)،مرکزنیکوکاری کارآفرینی و توانمندسازی شرکت تعاونی خدمات فنی و مهندسی کارکنان ایران خودرو خراسان افتتاح گردید.
در این مراسم که با حضور اعضا هیات امنا مرکز و مدیر کمیته امداد ناحیه 2 ،معاونت کمیته امداد استان برگزار گردید و پیرامون مباحث کارآفرینی جهت هموطنان تحت حمایت این نهاد مردمی بحث و تبادل صورت پذیرفت.
در پایان به صورت نمادین ،دفتر این مرکز نیکوکاری در ساختمان اداری تعاونی افتتاح گردید