همزمان با روز جهانی غذا جشنواره غذای سالم در سایت بینالود ایران خودرو خراسان برگزار گردید

در روز جهانی غذا آشپزان ایران خودرو خراسان در جشنواره غذا و شیرینی پزی شرکت نمودند
هدف از برگزاری این جشنواره ترویج مصرف غذای سالم خانگی و ایجاد فضای فرهنگی-هنری جهت حضور کارکنان ایران خودرو خراسان بود
سید حسین پروانه حسینی مدیر عامل شرکت تعاونی خدمات فنی و مهندسی کارکنان ایران خودرو خراسان در حاشیه جشنواره غذای سالم در جمع کارکنان اظهار نمود:تصمیم گرفته شد در راستای استفاده بیشتر از مواد غذایی سنتی در بین خانواده ها جشنواره غذای سالم را برگزار کنیم