75450

آوریل 25, 2023

طرح بازرسی از پیمانکاران و ارائه دهندگان
خدمات شرکت تعاونی خدمات فنی و مهندسی کارکنان ایران خودرو خراسان آغاز شد

مدیر بازرسی عملکرد و امور حقوقی شرکت تعاونی خدمات فنی و مهندسی کارکنان ایران خودرو خراسان از آغاز اجرای طرح ویژه بازرسی و نظارت بر عملکرد […]
آوریل 11, 2023

 بازدید ازشرکت حمل و نقل آرمان سیر بینالود در سال جدید

سید حسین پروانه حسینی رئیس هیات مدیره شرکت آرمان سیر بینالود به همراه جمعی از مدیران شرکت تعاونی خدمات فنی و مهندسی کارکنان ایران خودرو خراسان […]
آوریل 11, 2023

دیدار و تبریک انتصاب سرپرست اداره ورزش و جوانان مشهد

سید حسین پروانه حسینی، مدیر عامل شرکت تعاونی خدمات فنی و مهندسی کارکنان ایران خودرو خراسان به همراه سید مرتضی میری نائب رئیس هیات مدیره شرکت […]
مارس 15, 2023

دیدار دوستانه تیم های منتخب شرکت ایران خودرو خراسان و تعاونی فنی و مهندسی برگزار شد

دیدار سوپر کاپ ایران خودرو خراسان بین دو تیم تعاونی فنی و مهندسی به عنوان منتخب مسابقات گروه‌های تابعه ایران خودرو خراسان و تیم ایران خودرو […]