به مناسبت روز حسابدار صورت گرفت، تقدیر و تشکر از پرسنل واحد مالی شرکت ایران خودرو خراسان

به مناسبت روز حسابدار ،تقدیر و تشکر از پرسنل واحد مالی شرکت ایران خودرو خراسان صورت گرفت
مراسم قدردانی از پرسنل واحد مالی شرکت تعاونی خدمات فنی و مهندسی ایران خودرو خراسان همزمان با گرامیداشات روز حسابدار برگزار شد