ماموریت و چشم انداز

ماموریت، چشم انداز و ارزش ها

چشم انداز شرکت تعاونی فنی و مهندسی کارکنان ایران خودرو خراسان تا افق 1400 به شرح ذیل می باشد :
قرار گرفتن در زمره ی 10 نمایندگی برتر ایران خودرو
خدمات پس از فروش موثر در راستای خلق ارزش برای مشتریان
اخذ گرید A ایساکو در حوزه ی خدمات پس از فروش
افزایش میزان حجم فروش خودرو
اولویت بالا در توسعه سرمایه گذاری و افزایش سرمایه از نظر صاحبان سهام
رعایت الزامات و مقررات قانونی و زیست محیطی توسط شرکت تعاونی فنی و مهندسی کارکنان ایران خودرو ازجهت جامعه
تمرکز برتوسعه خدمات در حوزه های تجاری سازی و پشتیبانی
افزایش توانمندیهای افراد با استفاده از آموزش مستمر و ارتقا سطح آگاهی ، دانش و مهارت فنی کارکنان
انتخاب شرکت تعاونی فنی و مهندسی کارکنان ایران خودرو خراسان بعنوان اولویت نخست استخدامی یا تمدید قرارداد در میان سایر شرکتهای همسان از دیدگاه کارکنان شرکت
افزایش سوددهی و لذا نقدینگی شرکت از طریق کنترل مستمر هزینه ها
استقرار و بهبود سيستم لجستيك مطابق با الزامات مشتري
برنامه گسترده براي توسعه تجارت الكترونيك در شرکت های گروه صنعتی ایران خودرو به عنوان يكي از فرايندهاي لجستيكي