معرفی شرکت

معرفی شرکت

شرکت تعاونی خدمات فنی و مهندسی کارکنان ایران خودرو خراسان در مردادماه 1383 با سرمایه 32/600/000و هدف خدمت رسانی در زمینه های فنی،مهندسی،تعمیرات و حمل و نقل،توزیع و طبخ غذا و فعالیت هایی در خصوص انجام امور خدماتی، پشتیبانی، مدیریت پیمان و پیمانکاری پروژه های مهندسی، تامین نیروی انسانی برای شرکت های گروه صنعتی ایران خودرو ، تأسیس گردید.
کلیه سهام این شرکت متعلق به کارکنان ایران خودرو خراسان می باشد. در حال حاضر این شرکت با در اختیار داشتن نمایندگی رسمی ایران خودرو خراسان در نظر دارد خدمات ارزنده تعمیرگاهی با کیفیت مطلوب، در ...