معرفی شرکت

شرکت تعاونی خدمات فنی و مهندسی کارکنان ایران خودرو خراسان به همت کارکنان شرکت ایران خودرو خراسان ، در سال ۱۳۸۳ بنیان گذاری گردید.

این شرکت بعنوان مجموعه ای پیشتاز درعرصه تعاون کشور و حائز رتبه تعاونی برتر استان خراسان رضوی با مشارکت و سهامداری پرسنل و متخصصان شرکت ایران خودرو خراسان با راهبرد فعالیت درحوزه های سرمایه‌ گذاری ، تولیدی و خدماتی پر بازده و کم ریسک و جهت دهی به اقدامات با هدف افزایش سرمایه وانتفاع سهامداران فعالیت می نماید.

برای تحقق این اهداف ، ارائه خدمات فنی و مهندسی، حمل و نقل، تعمیرات، انجام امور خدماتی، پشتیبانی، مدیریت پیمان، تامین نیروی انسانی، پیمانکاری پروژه های مهندسی، طبخ و توزیع غذای مورد نیاز کارکنان شرکت ایران خودرو خراسان در دستور کار قراردارد.
با توجه به دیدگاه توسعه گرای این مجموعه در حوزه های سرمایه گذاری، تولیدی و خدماتی با رویکرد تخصصی، علاوه بر ارائه خدمات پشتیبانی، این شرکت در حوزه سرمایه گذاری و تولید محصولات مورد نیاز شرکت ایران خودرو خراسان و شرکت های تابعه نیز درحال فعالیت می باشد.
شرکت تعاونی خدمات فنی و مهندسی کارکنان ایران خودرو خراسان با بکار گیری دانش روز و کادری متخصص و با تجربه در راستای ارائه و تضمین کیفیت خدمات برتر ، فعالیت های خود را در قالب تاسیس و بهره برداری از شرکت های تخصصی ارائه می نماید.
در این راستا شرکت های شرکت های حمل و نقل برون شهری آرمان سیر بینالود و شرکت ورزشی ایرانیان نوید خودرو خراسان از شرکت های تابعه این مجموعه می باشند.

این شرکت بعنوان مجموعه ای پیشتاز درعرصه تعاون کشور و حائز رتبه تعاونی برتر استان خراسان رضوی با مشارکت و سهامداری پرسنل و متخصصان شرکت ایران خودرو خراسان با راهبرد فعالیت درحوزه های سرمایه‌ گذاری ، تولیدی و خدماتی پر بازده و کم ریسک و جهت دهی به اقدامات با هدف افزایش سرمایه و انتفاع سهامداران فعالیت می نماید.