مدیران شرکت

مدیران شرکت تعاونی

ام البنین دلیری

مدیر اداری و منابع انسانی

حسین حسن زاده

مدیر نمایندگی 3071 ایران خودرو
2غفرانی-copy-Recovered

حمیدرضا غفرانی

مدیر مالی

حامد عامری

مدیر فناوری اطلاعات

سید مرتضی میری

مدیر بازرسی ،عملکرد و امور حقوقی

حسین معرفتی

مدیر بازرگانی

مجتبی شمس آبادی

مدیر سایت بینالود
مهدی قربانیان

مهدی قربانیان

مدیر حسابرسی داخلی

هما سلیمانپور

سرپرست تجارت الکترونیک