اعضای هیئت مدیره

اعضای هیئت مدیره

 
INFO-KHATAMI

سيدمجيد خاتمي

رئیس هیأت مدیره
INFO-GHANBARI

محمدی قنبری

نائب رئیس هیأت مدیره
INFO-PEYMANI copy

جواد پیمانی

عضو اصلی هیأت مدیره - منشی
INFO-NAGHASHZADEH

احسان نقاش زاده

عضو اصلی هیأت مدیره

 
INFO-ZAKERI

رسول ذاكري

عضو اصلی هیأت مدیره
INFO-PARVANEH

سید حسین پروانه حسینی

مدیر عامل