اعضای هیئت مدیره

اعضای هیئت مدیره

سيدمجيد خاتمي

رئیس هیأت مدیره

محمدی قنبری

نائب رئیس هیأت مدیره

جواد پیمانی

عضو اصلی هیأت مدیره - منشی

احسان نقاش زاده

عضو اصلی هیأت مدیره
 

رسول ذاكري

عضو اصلی هیأت مدیره

سید حسین پروانه حسینی

مدیر عامل