واحد CRM

رویکرد های واحد امور مشتریان

تسریع فرآیند پاسخگویی به سوالات و شکایات احتمالی مشتریان
نظارت مستمر بر نحوه ارائه محصولات و خدمات از سوی واحد های مختلف سازمان به مشتریان
افزایش مستمر سطح رضایت مشتریان

چکیده ای از اهداف این واحد

برقراری ارتباط دو جانبه و شنیدن صدای مشتریان با هدف بهبود فرآیندها و ارتقاء کیفیت ارائه خدمات
یکپارچه سازی سیستم ثبت تماس های ورودی به منظور تسهیل امر پیگیری از سوی مشتریان
تفکیک و اولویت بندی تماس های ورودی و آنالیز درخواست های ثبت شده
ایجاد کانال های ارتباطی مشتریان با شرکت و با اولویت حداقل سازی نیاز به مراجعه حضوری از قبیل:
   o تلفن تماس مستقیم و اختصاصی واحد ارتباط مشتریان با شماره تماس 37663015-051
   o کانال تلگرام صدای مشتریان
کاهش زمان پاسخگویی به درخواست مشتریان در کمتر از 6 ساعت
شناسایی ، اعلام و انجام اقدام اصلاحی در حوزه های مورد شکایت توسط مشتریان
برقراری ارتباط با مشتریان به منظور نظرسنجی در خصوص میزان رضایت از ارائه خدمات