دیدار مدیر عامل شرکت تعاونی خدمات فنی و مهندسی کارکنان ایران خودرو خراسان با مدیر یکی از دبستان های سطح مشهد در راستای انجام مسئولیت اجتماعی خود در روز جهانی کودک

دیدار مدیر عامل شرکت تعاونی خدمات فنی و مهندسی کارکنان ایران خودرو خراسان با مدیر یکی از دبستان های سطح مشهد در راستای انجام مسئولیت اجتماعی خود در روز جهانی کودک

سید حسین پروانه حسینی در این دیدار ضمن تبریک فرا رسیدن روز جهانی کودک، از تلاش ها و زحمات مربیان آموزش و پرورش در راستای رشد شخصیت و پرورش جوانه های امید زندگی قدردانی نمود. وی خاطر نشان کرد با گسترش همکاری شرکت های صنعتی با مراکز آموزشی نه تنها مشکل تامین نیروی انسانی مورد نیاز این شرکت مرتفع می گردد بلکه دغدغه دانش آموزان نیاز درخصوص تامین شغل در دوران پس از تحصیل نیز مرتفع خواهد گردید.