جلسه هم اندیشی با رئیس انجمن صنفی کارخانجات آرد استان خراسان رضوی

دیدار و گفتگوی مدیر عامل تعاونی فنی و مهندسی کارکنان ایران خودرو خراسان با مهندس حسینی رئیس انجمن صنفی کارخانجات آرد استان خراسان رضوی در محل شرکت تعاونی انجام گرفت. در این دیدار پیرامون تهیه مواد اولیه نانوایی واقع در کارخانه ایران خودرو خراسان بحث و تبادل نظر گردید و برای رفع مشکلات موجود نقطه نظراتی ارائه گردید.