تقدیر و تشکر فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه بلال مشهد خطاب به بسیجیان و مخلصان پایگاه مقاومت بسیج سردار شهید حاج قاسم سلیمانی

ظهر امروز طی مراسمی از پایگاه مقاومت سردار شهید حاج قاسم سلیمانی به پاس زحمات و تلاش های بی وقفه و مخلصانه در سازمان پر افتخار بسیج کارگران و کارخانه جات تقدیر وتشکر گردید
پیام تقدیر و تشکر فرمانده ناحیه مقاومت بسیج بلال به بسیجیان به شرح ذیل می باشد: