برد تیم یاران ایرانیان نوین خودرو شرق دردیدار دوستانه با تیم وفا شمش

تیم فوتبال یاران ایرانیان نوین خودرو خودرو در دیداری دوستانه به مصاف تیم وفا شمش رفت و با نتیجه پنج برچهار به پیروزی رسید.
سجاد کاغذیان ،سعید محمودیه مشهدی ،مهدی خیرخواه ،جواد طرازخاکی و احسان اصغرزاده گل‌های یاران ایرانیان خودرو را در این بازی دوستانه به ثمر رساندند.