بازدید و تقدیر از پرسنل زحمتکش پایگاه بهداشت فتح آباد به مناسبت
ولادت با سعادت حضرت زینب کبری (س) و روز پرستار